ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

การฝึกยิงปืนท่านอนหงายยิงเป้าหมาย (Supine position)

Supine Shooting Position


ในการฝึกยิงปืนตามมาตรฐานนั้นนอกจากมีท่ายืนยิง นั่งยิง นอนคว่ำยิง (Prone position) ยังต้องรวมไปถึงท่านอนหงายยิงเป้าหมาย (Supine position) ด้วย โดยทั่วไปเป็นการยิงเป้าหมายซึ่งอยู่ทางด้านปลายเท้า


ในท่านอนหงายหากต้องการยิงเป้าหมายทางด้านข้างมักใช้การตะแคงตัวไปด้านเดียวกับเป้าหมายเพื่อทำการยิง แต่ในบางครั้งในท่านอนตะแคงก็สามารถยิงเป้าหมายที่อยู่ด้านปลายเท้าได้เช่นกัน


โดยทั่วไปมี 2 วิธีที่นิยมสอนกันในการยิงท่านอนหงาย

-     ชันเข่าทั้งสองขึ้น ผู้ยิงต้องชันเข่าทั้งสองขึ้นแยกออกจากกันเล็กน้อย กระดกศีรษะขึ้นเพื่อทำการเล็ง และเหยียดแขนสองข้างออกตึงถือปืนอยู่ระหว่างขาทั้งสองข้าง ต้องระวังไม่ให้ยิงถูกขาของตัวเอง และเข่าทั้งสองข้างอาจบดบังมุมมองทั้งสองด้านของเป้าหมาย

-     ไม่ชันเข่าขึ้น ทำเหมือนวิธีแรกทุกอย่างแต่ไม่ชันเข่าขึ้น ต้องระวังไม่ให้ยิงถูกปลายเท้าของตัวเอง

ในการล้มหงายหลังแล้วทำการยิง เราต้องรู้วิธีล้มอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้บาดเจ็บและยังสามารถทำการยิงตอบโต้ได้ และควรเรียนวิธีการเปลี่ยนท่ายิงจากนอนแล้วลุกขึ้นนั่งยิงและยืนยิงตามลำดับอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

อาจมีท่ายิงอื่นซึ่งแตกต่างจากที่กล่าวมาข้างต้นอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากนัก ในการฝึกยิงปืนในท่านอนนั้นอาจใช้การซ้อมท่าด้วยปืนเปล่า โดยเริ่มจากนอนคว่ำเล็งปืนไปยังเป้าหมายซึ่งอยู่ข้างหน้า แล้วจิตนาการว่าเป้าหมายหมุนไปรอบตัวเรา 360 องศา โดยที่เราต้องทำการเล็งปืนไปยังเป้าหมายเหล่านั้นรอบตัว จะทำให้ต้องเปลี่ยนท่ายิงไปตลอดทั้งนอนคว่ำ นอนตะแคงและนอนหงายในคราวเดียวกัน

สุดท้ายนี้ทุกครั้งที่จับปืนขอให้มี “สติ”

 

 

เรียบเรียงโดย Batman
http://tactical-shooting.blogspot.com