ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

สนามยิงปืน ร.๒๓ พัน.๔ อ.เืมือง จ.บุรีรัมย์

สนามยิงปืน ร.๒๓ พัน.๔ อ.เืมือง จ.บุรีรัมย์
ชิงถ้วยเกียรติยศ มทภ.๒, ผวจ.บุรีรัมย์, ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์


วันเสาร์ที่ ๑๐ และอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ประเภทการแข่งขัน
ปืนสั้นรีวอลเวอร์ ขนาด .๓๘นิ้วขึ้นไป ลำกล้องไม่เกิน ๖นิ้ว
ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า .๓๒-.๔๕นิ้วหรือ ๙มม.ลำกล้องไม่เกิน ๖นิ้ว
ปืนลูกซอง, ปืนยาว .๒๒นิ้ว
ประเภทการแข่งขัน
๑. ระยะ ๑๐, ๑๕, ๒๕ม. ปืนรีวอลเวอร์มือใหม่, มือทั่วไป ๑๘ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๒. ระยะ ๑๐, ๑๕, ๒๕ม. ปืนกึ่งอัตโนมัติมือใหม่, มือทั่วไป ๑๘ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๓. สปีดอีเวนท์รวมปืนสั้น มือใหม่และทั่วไป ๓ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๔. ยิงเร็วปืนสั้น
๕นัด ๖วินาที ๓ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๕นัด ๘วินาที ๓ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๕นัด ๑๐วินาที ๓ รางวัล (ลำดับ๑, ๒, ๓)
๕. ปืนยาวลูกซอง ระยะ ๘-๑๐ม.
ปั๊ม มือใหม่, ทั่วไป ๖ รางวัล ประเภทละ ๓ รางวัล
ออโต้ มือใหม่, ทั่วไป ๖ รางวัล ประเภทละ ๓ รางวัล
๖. ปืนยาว .๒๒นิ้ว ท่ายืนยิง มือใหม่, ท้่ั่วไป ระยะ ๒๕ม. ๖ รางวัล
ชนะเลิศแต่ละประเภท ถ้วย มทภ.๒
รองชนะเลิศ อันดับ๑ แต่ละประเภท ถ้วย ผวจ.บุรีรัมย์
รองชนะเลิศ อันดับ๒ แต่ละประเภท ถ้วย ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์
ซื้อเป้ายิง ๑เป้า ๑๐๐บาท(ตาวัว)ใช้กระสุน ๑๐นัด
หมายเหตุ วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐น. งานเลี้ยงสังสรรค์ และมอบถ้วยรางวัล
ผู้ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดมีบริการห้องพักในราคาพิเศษ (กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ที่ ร.อ.โชติวัฒน์ ๐๘๑-๗๙๐๙๖๒๑, จ.ส.อ.สุวิชา (จ่าเต้า) ๐๘๘-๓๖๘๗๕๐๗ :