ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนแมทซ์ ขอนแก่นชู๊ตติ้งเกมส์ 2559 KHON KAEN SHOOTING GAME 2016 ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนแมทซ์ ขอนแก่นชู๊ตติ้งเกมส์ 2559

 

KHON KAEN SHOOTING GAME 2016

 

ชิงรางวัลเกียรติยศจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 

2-3 ก.ค. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 จ.ขอนแก่น

 

 

 

ประเภทปืนสั้นชาวบ้านและ Speed Event  (แข่งวันที่ 2-3 ก.ค. 2559 ทั้งสองวัน)

1.   ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน  (มือมาสเตอร์)                                     2     รางวัล

2.   ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน  (มือโปร)                                             3     รางวัล

3.   ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร รวมปืน  (มือทั่วไป)                                          3     รางวัล

4.   ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร รวมปืน  (มือโปร)                                             3     รางวัล

5.   ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร ออโต   (มือทั่วไป)                                           3     รางวัล

6.   ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร รีวอลเวอร์ (มือทั่วไป)                                       3     รางวัล

7.   ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร (ออโตขนาด 9 มม.) ลำกล้องไม่เกิน 4.75 นิ้ว     3     รางวัล

8.   ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รวมปืน  (มือโปร)                                             3     รางวัล

9.   ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร ออโต  (มือทั่วไป)                                            3     รางวัล

10.   ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รีวอลเวอร์ (มือทั่วไป)                                     3     รางวัล

11.   ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร รวมปืน (มือใหม่)                                            3     รางวัล

12.   ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร เลดี้ รวมมือ รวมปืน                                         3     รางวัล

13.   ปืนสั้นยิงเร็ว 5 นัด 8 วินาที รวมปืน                                                      3     รางวัล

14.   ปืนสั้นยิงเร็ว 5 นัด 10 วินาที รวมปืน                                                    3     รางวัล

15.   Speed Event ปืนสั้น (ศูนย์เปิด)  (มือโปร)                                           3     รางวัล

16.   Speed Event ปืนสั้น (ศูนย์เปิด)  (มือทั่วไป)                                        3     รางวัล

17.   Speed Event ลูกซองออโต  (มือโปร)                                                 3     รางวัล

18.   Speed Event ลูกซองออโต้ (มือทั่วไป)                                               3     รางวัล

19.   Speed Event ลูกซองปั๊มแอ็คชั่น (มือโปร)                                           3     รางวัล

20.   Speed Event ลูกซองปั๊มแอ็คชั่น (มือทั่วไป)                                        3     รางวัล

 

ประเภท IPSC

 

Match Director : พ.ต.อ. ภาสกร  สถิตยุทธการ

Range Master Shot Gun   : ภิญโญ    มงคลประเสริฐ

Range Master Handgun & Mini Rifle .22  : ว่าที่ร้อยตรี ศรีสิฎฐ์   เผ่าทองศุข

Stat Director   : ธนพัฒน์  นิยมธรรมกิจ

 

**** IPSC ทุกรายการ ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน ****

 

แมทช์คัดตัวทีมชาติ Handgun IPSC 10 Stages (แข่งวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. 2559 วันเดียวเท่านั้น)

1.  IPSC Handgun Open Division Class GM               3     รางวัล

2.  IPSC Handgun Open Division Class M                 3     รางวัล

3.  IPSC Handgun Open Division Class A                 3     รางวัล

4.  IPSC Handgun Open Division Class B                 3     รางวัล

5.  IPSC Handgun Open Division Class C                 3     รางวัล

6.  IPSC Handgun Open Division Class U                 3     รางวัล

 

7.  IPSC Handgun Standard Division Class GM     3    รางวัล

8.  IPSC Handgun Standard Division Class M       3    รางวัล

9.  IPSC Handgun Standard Division Class A        3    รางวัล

10. IPSC Handgun Standard Division Class B        3    รางวัล

11. IPSC Handgun Standard Division Class C        3    รางวัล

12. IPSC Handgun Standard Division Class U        3    รางวัล

 

13. IPSC Handgun Production Division Class GM     3     รางวัล

14. IPSC Handgun Production Division Class M       3     รางวัล

15. IPSC Handgun Production Division Class A        3     รางวัล

16. IPSC Handgun Production Division Class B        3      รางวัล

17. IPSC Handgun Production Division Class C        3      รางวัล

18. IPSC Handgun Production Division Class U        3      รางวัล

 

19. IPSC Handgun Revolver Division Class M       3      รางวัล

20. IPSC Handgun Revolver Division Class A        3      รางวัล

21. IPSC Handgun Revolver Division Class B        3       รางวัล

22. IPSC Handgun Revolver Division Class C        3     รางวัล

23. IPSC Handgun Revolver Division Class U        3     รางวัล

24. IPSC Handgun Classis Division (รวมมือ)            3     รางวัล

 

IPSC Shotgun Level II   (แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2559 วันเดียวเท่านั้น)

25. IPSC Shotgun Open Division Class A        3     รางวัล

26. IPSC Shotgun Open Division Class B        3      รางวัล

27. IPSC Shotgun Open Division Class C        3      รางวัล

28. IPSC Shotgun Open Division Class U        3      รางวัล

 

29. IPSC Shotgun Modified Division Class A        3      รางวัล

30. IPSC Shotgun Modified Division Class B        3      รางวัล

31. IPSC Shotgun Modified Division Class C        3      รางวัล

32. IPSC Shotgun Modified Division Class U        3      รางวัล

 

33. IPSC Shotgun Standard Division Class A        3       รางวัล

34. IPSC Shotgun Standard Division Class B        3       รางวัล

35. IPSC Shotgun Standard Division Class C        3       รางวัล

36. IPSC Shotgun Standard Division Class U        3       รางวัล

 

37. IPSC Shotgun Standard Manual Division Class A            3       รางวัล

38. IPSC Shotgun Standard Manual Division Class B            3       รางวัล

39. IPSC Shotgun Standard Manual Division Class C            3       รางวัล

40. IPSC Shotgun Standard Manual Division Class U           3       รางวัล

 

IPSC Minirifle .22 Level II   (แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 3 ก.ค. 2559 วันเดียวเท่านั้น)

41. IPSC Minirifle .22 Open Division Class M                   3         รางวัล

42. IPSC Minirifle .22 Open Division Class A                    3         รางวัล

43. IPSC Minirifle .22 Open Division Class B                    3         รางวัล

44. IPSC Minirifle .22 Open Division Class C                    3         รางวัล

45. IPSC Minirifle .22 Open Division Class U                    3         รางวัล

 

46.  IPSC Minirifle .22 Standard Division  รวมมือ                 3        รางวัล

 

*****หมายเหตุ**** นักกีฬา IPSC ประเภท Lady, Senior, Junior  โปรดระบุประเภทในใบส่งตัวก่อนการแข่งขัน  นักกีฬาเข้าแข่งขัน 1-4 คน แจก 1 รางวัล  หากนักกีฬาเข้าแข่งขันตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป แจก 3 รางวัล (Overall ในแต่ละ Division)

 

 

สำหรับนักกีฬาที่มีความประสงค์จะสนับสนุนถ้วย Top Gun (ใบละ 10,000 บาท) จะได้รับ

          1. ถ้วย Top Gun

                   - ชุดยิง 100 ชุด (ไม่สามารถแบ่งชุดยิงให้นักกีฬาท่านอื่นได้แต่สามารถใช้ได้กับการแข่งขันทุกรายการ)

                   - ที่พัก 1 คืน (สามารถเลือกวันได้)

 

 

โอนเงินเพื่อจองถ้วย Top Gun ได้ที่ชื่อบัญชี  ธนพล สมบัติธรรม ธ.กรุงศรีฯ สาขา ถ.มะลิวัลย์ หมายเลขบัญชี 173-1-57610-0

โปรดโทรแจ้งการยืนยันการโอนเงินได้ที่  เพชรรัตน์  เพ็ชรศิริ 081-5928789

 

 

ประธานจัดการแข่งขัน       พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร   ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4

รองประธานจัดการแข่งขัน  พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ    รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์            คุณ สมยศ  วงษ์จิราษฎร์

ติดต่อประสานงาน            ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      089-8405940 (ปืนสั้นชาวบ้าน) , 081-5928789 หรือ 081-6619977 (IPSC และ Speed Event)  • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
  • บ้านพฤกษา
  • บ้าน PS HOME

ติดต่อพื้นที่โฆษณา เพิ่ม Link website ของคุณ โทร: 0872203944