ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


News && Event !!


ขอเชิญนักกีฬาลูกซองรณยุทธเข้าร่วมการแข่งขัน "SPSC Shotgun Championship 2013 (Level II)" วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2556 ณ สนามยิงปืนนวมินทราชินี จ.ชลบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 1) วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬายิงปืนชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

(ครั้งที่ 1) วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2558

ประเภทที่1 ปืนสั้นชาวบ้าน (แข่งขันวันที่ 4-5 ก.ค. 2558 ทั้ง 2 วัน)

**** รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นถ้วยเกียรติยศผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 ***** 

1.1 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร มือ Master                                                   1          รางวัล
1.2 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร มือโปร (รวมปืน)                                            3           รางวัล
1.3 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร Auto มือทั่วไป                                              3           รางวัล
1.4 ปืนสั้นชาวบ้าน 25 เมตร ปืนรีวอลเวอร์ มือทั่วไป                                    3           รางวัล
1.5 ปืนสั้นชาวบ้าน 15  เมตรมือโปร                                                        3           รางวัล
1.6 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร ปืนAuto มือทั่วไป                                          3           รางวัล
1.7 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร ปืนรีวอลเวอร์ มือทั่วไป                                    3           รางวัล
1.8 ปืนสั้นชาวบ้าน 15 เมตร ปืนAutoขนาด 9 มม. ลำกล้องไม่เกิน 4.75 นิ้ว       3           รางวัล
1.9 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร มือโปร                                                         3           รางวัล
1.10 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร ปืน Auto มือทั่วไป                                        3           รางวัล
1.11 ปืนสั้นชาวบ้าน 10 เมตร ปืนรีวอลเวอร์ มือทั่วไป                                   3           รางวัล
1.12 ปืนสั้นยิงเร็ว 5 นัด 6 วิ  15 เมตร  (รวมปืน)                                         3           รางวัล
1.13 ปืนสั้นยิงเร็ว 5 นัด 8 วิ  15 เมตร  (รวมปืน)                                         3           รางวัล

ประเภทที่2 Speed Event (แข่งขันวันที่ 4-5 ก.ค. 2558 ทั้งสองวัน)


****รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นถ้วยเกียรติยศผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นถ้วยเกียรติยศผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 *****  

2.1 Speed Event ปืนสั้น มือโปร                                                           3               รางวัล
2.2 Speed Event ปืนสั้น มือทั่วไป                                                         3              รางวัล
2.3 Speed Event ลูกซอง Auto มือโปร                                                  3               รางวัล
2.4 Speed Event ลูกซอง Auto มือทั่วไป                                                3              รางวัล
2.5 Speed Event ลูกซอง Pump Action มือโปร                                       3               รางวัล
2.6 Speed Event ลูกซอง Pump Action มือทั่วไป                                     3              รางวัล
2.7 Speed Event Mini Rifle .22 มือโปร                                                 3               รางวัล
2.8 Speed Event Mini Rifle .22 มือทั่วไป                                               3              รางวัล

3. ประเภท IPSC

Khonkaen IPSC Shotgun Championship 2015 Level II  10 Stages

 

**** รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคม *****  

Match Director : พ.ต.อ. ภาสกร  สถิตยุทธการ

Range Master Shot Gun   : ภิญโญ    มงคลประเสริฐ

Range Master Handgun & Mini Rifle .22  : ว่าที่ร้อยตรี ศรีสิฐ   เผ่าทองศุข

Stat Director   : ธนพัฒน์  นิยมธรรมกิจ

 

3.1 IPSC Shotgun (แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2558 วันเดียวเท่านั้น)
3.1.1 IPSC Shotgun Open Division Class A                                            3               รางวัล
3.1.2 IPSC Shotgun Open Division Class B                                            3               รางวัล
3.1.3 IPSC Shotgun Open Division Class C                                            3               รางวัล
3.1.4 IPSC Shotgun Open Division Class U                                            3               รางวัล

3.1.5 IPSC Shotgun Modified Divison Class A                                         3               รางวัล
3.1.6 IPSC Shotgun Modified Division Class B                                        3               รางวัล
3.1.7 IPSC Shotgun Modified Division Class C                                        3               รางวัล
3.1.8 IPSC Shotgun Modified Division Class U                                        3               รางวัล

3.1.9 IPSC Shotgun Standard Division Class A                                        3               รางวัล
3.1.10IPSC Shotgun Standard Division Class B                                       3               รางวัล
3.1.11IPSC Shotgun Standard Division Class C                                       3               รางวัล
3.1.12IPSC Shotgun Standard Division Class U                                       3               รางวัล

3.1.13IPSC Shotgun Standard Manual  Division  Class A                          3               รางวัล
3.1.14IPSC Shotgun Standard Manual  Division  Class B                          3               รางวัล
3.1.15IPSC Shotgun Standard Manual  Division  Class C                          3               รางวัล
3.1.16IPSC Shotgun Standard Manual  Division  Class U                          3               รางวัล


แมทช์คัดตัวทีมชาติ Khonkaen Handgun IPSC Level II 10 Stages

**** รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคม *****  


3.2 IPSC Handgun (แข่งขันวันเสาร์ที่ 4 ก.ค. วันเดียวเท่านั้น)
3.2.1 IPSC Handgun Open Division Class GM                                         3                รางวัล
3.2.2 IPSC Handgun Open Division Class M                                           3                รางวัล
3.2.3 IPSC Handgun Open Division Class A                                            3                รางวัล
3.2.4 IPSC Handgun Open Division Class B                                            3                รางวัล
3.2.5 IPSC Handgun Open Division Class C                                            3                รางวัล
3.2.6 IPSC Handgun Open Division Class U                                            3                รางวัล

3.2.7 IPSC Handgun Standard Division Class GM                                    3                รางวัล
3.2.8 IPSC Handgun Standard Division Class M                                      3                รางวัล
3.2.9 IPSC Handgun Standard Division Class A                                       3                รางวัล
3.2.10 IPSC Handgun Standard Division Class B                                     3                รางวัล
3.2.11 IPSC Handgun Standard Division Class C                                     3                รางวัล
3.2.12 IPSC Handgun Standard Division Class U                                     3                รางวัล

3.2.13 IPSC Handgun Production Division Class GM                                3                รางวัล
3.2.14 IPSC Handgun Production Division Class   M                                3                รางวัล
3.2.15 IPSC Handgun Production Division Class   A                                 3                รางวัล
3.2.16 IPSC Handgun Production Division Class    B                                3                รางวัล
3.2.17 IPSC Handgun Production Division Class    C                                3                รางวัล
3.2.18 IPSC Handgun Production Division Class    U                                3                รางวัล

3.2.19 IPSC Handgun Revolver Division Class      M                                 1                รางวัล
3.2.20 IPSC Handgun Revolver Division Class      A                                  3                รางวัล
3.2.21 IPSC Handgun Revolver Division Class      B                                  3                รางวัล
3.2.22 IPSC Handgun Revolver Division Class      C                                  1                รางวัล
3.2.23 IPSC Handgun Revolver Division Class      U                                  1                รางวัล
**** หมายเหตุ**** นักกีฬา IPSC Handgun Revolver Class M,C และ U  หาก มาครบ 5 คนในแต่ละ Class จะปรับรางวัลเป็น 3 รางวัลครับ

3.2.24 IPSC Handgun Classis Division (รวมมือ)                                         3                รางวัล


Khonkaen Mini Rifle .22 IPSC Level II 10 Stages

3.3 ประเภท IPSC Mini Rifle .22 Level II 10 Stage (แข่งขันวันอาทิตย์ที่ 5 ก.ค. 2558 วันเดียวเท่านั้น)

**** รางวัลชนะเลิศเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานฯ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นเหรียญรางวัลจากสมาคม *****  

3.3.1 IPSC Minirifle .22 Open Division    Class M                                        3                รางวัล 
3.3.2 IPSC Minirifle .22 Open Division    Class A                                         3                รางวัล
3.3.3 IPSC Minirifle .22 Open Division    Class B                                        3                รางวัล
3.3.4 IPSC Minirifle .22 Open Division    Class C                                        3                รางวัล
3.3.5 IPSC Minirifle .22 Open Division    Class U                                        3                รางวัล


3.3.6 IPSC Minirifle .22 Standard Division  รวมมือ                                       3                รางวัล
**** Standard Division ทั้ง 3 รางวัล เป็นเหรียญของสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย *****  

ผู้จัดการแข่งขัน


ประธานจัดการแข่งขัน       พล.ต.ต.ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร   ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
รองประธานจัดการแข่งขัน  พ.ต.อ.ภาสกร สถิตยุทธการ    รองผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
ที่ปรึกษากิติมศักดิ์            คุณ สมยศ  วงษ์จิราษฎร์
ติดต่อประสานงาน            ชมรมยิงปืนรณยุทธภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม      089-8405940 (ปืนสั้นชาวบ้าน) , 081-5928789 หรือ 081-6619977 (IPSC และ Speed Event)
สำหรับนักกีฬาที่มีความประสงค์จะสนับสนุนถ้วย Top Gun จะได้รับ
1. ถ้วย Top Gun 
1. ชุดยิง 100 ชุด (ไม่สามารถแบ่งชุดยิงให้นักกีฬาท่านอื่นได้แต่สามารถใช้ได้กับการแข่งขันทุกรายการ)
2. ที่พัก 1 คืน (สามารถเลือกวันได้)

โอนเงินเพื่อจองถ้วย Top Gun ได้ที่ชื่อบัญชี  ธนพล สมบัติธรรม ธ.กรุงศรีฯ สาขา ถ.มะลิวัลย์ หมายเลขบัญชี 173-1-57610-0 

โปรดโทรแจ้งการยืนยันการโอนเงินได้ที่  เพชรรัตน์  เพ็ชรศิริ 081-5928789  • ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
  • บ้านพฤกษา
  • บ้าน PS HOME

ติดต่อพื้นที่โฆษณา เพิ่ม Link website ของคุณ โทร: 0872203944